Brno na prahu digitalizácie

"Brněnská městská třída"

Brno na prahu digitalizácie

Brno je živou a rýchlo sa rozvíjajúcou mestskou štruktúrou. Množstvo ideových riešení ktoré metropola Moravy ponúka v kombinácií so strategickým plánovaním, dopytu zo strany zhotoviteľov stavieb, architektonických a projektových kancelárii si pri realizácií projektov akým je "Brněnská městská třída" vyžadujú Digitálne dáta. 3D Dataset je absolútne nevyhnutnou súčasťou strategického plánovania a tvorby skutkového stavu vďaka ktorému sa individuálne riešenia vedia konfrontovať, dopresniť pre dalšie úspešne projektové riadenie.

DiMATZ, s.r.o v rámci realizácie projektu "Brněnská městská třída podrobná diagnostika a zjištění stavu před realizaci nové komunikace Zvonařka / Cejl." digitalizovalo celé územie budúcej strategickej výstavby vedúce cez obchodné ulice naprieč staveniskom a strategickou infraštruktúrou v podobe Brnenských Teplárni. Spracované digitálna data slúžia ako relevantná podkladová mapa pre zahajenie druhej etapy geofyzikálneho merania.

Kombináciou správne zvolenej metodiky ako MLS ruksaku kvôli ťažko prístupním miestam s podporou zo vzduchu bolo možné pripraviť digitalny model celého trasovania slúžiaceho ako pasport skutkového stavu.Meranie v číslach 11,26 bkm, 3,4 milióna bodov, 22 GB dát.