Generické 3D modely miest a obcí

"3D model obce Čičmany"

Generické 3D modely miest a obcí

Nakoľko Slovensko zatiaľ nie je kompletne vymodelované v trojrozmernom priestore, v záujme skvalitnenia našich služieb, vytvárame a vedieme databázu 3D generických modelov miest a obcí na slovensku. Takto vymodelované 3D mapy používame na dosadenie budúcich vizualizácií a na prezentačné účely.