Kaštieľ v Bernolákove

"Digitalizácia a osadenie BIM objektu v Bernolákove"

Kaštieľ v Bernolákove

Kaštieľ z 18. storočia situovaný v Bernolákove sa stal miestom kde sa natáča po vzore Britskej verzie "The Great British Bake Off" slovenskou verziou "Pečie celé Slovensko".
Z dôvodu časovo - realizačného plánu bolo úlohou vytvoriť digitálny terénny model územia pre novo navrhovanú architektonickú konštrukciu skeletu na mieste budúcej natáčaciej kulisy pre túto show.

Vďaka kombinácii TLS (terestrického laser skenovanie) a fotogrametrie sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou v rámci ktorého sme nami pripravení BIM objekt tohto skeletu správme situovali na pozemku.

Za použitia inteligentného 3D BIM modelu bolo možné ponúknuť komplexnú službu nielen vzhľadom na správne polohovanie na danom území, rovnako tak súčasťou výstupov bol situácia, výkresová dokumentácia a výkaz a výmer materiálov.Kombináciou týchto metód vieme rýchlo a efektívne napomôcť k úspešnej realizácii projektov takéhoto rozsahu.