Spišská secesia

"Digitalizácia secesného objektu"

Spišská secesia

V minulom roku 2021 sme realizovali viacero digitalizácií historických objektov ako je napríklad nádherná secesná budova situovaná na námestí v Spišskej Novej Vsi ktorá vznikla vo vtedy sa rozvíjajúcom štýle secesie na rýchlo sa meniacom námestí.

Dôležitosťi tejto budovy pomáha aj neďaleká blízkosť najvyššej neogotickej veže z konca 19. storočia (1893) je svojou výškou 87 m na Slovensku kostola Nanebovzatia Panny Márie a klasicistickej budovy radnice. Za pomoci LiDAR-ového riešenia bola spracovaná výkresová dokumentácia vo vektorovom formáte slúžiaca pre pamiatkový úrad. Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie fasády a vnútrobloku je digitálny passport nevyhnutnou súčasťou pred zahájením ďalších rekonštrukčných prác

Šetríte svoj čas a finančné prostriedky na náročné meranie a prekreslovanie dokumentácie
členitých historických objektov klasickou metodikou a použite rýchlejší presnejší a efektívnejší spôsob digitalizácie.